Vogelnesten

 

Kraaiennest

 

Zodra het voorjaar gaat beginnen zijn de vogels ook weer actief ! Vogels zoals voornamelijk kraaien of kauwen nestelen zich dan ook vaak en graag in een onbeschermd schoorsteenkanaal. Vogelnesten kunnen vaak erg groot en lastig te verwijderen zijn en/of brengen hoge kosten met zich mee voor het verwijderen hiervan.Tevens kan een vogelnest ook in de brand vliegen en schoorsteenbrand veroorzaken of rook-koolmonoxide terugslag geven in uw woning.Vooral bij het gebruik van gas toestellen maar natuurlijk ook voor hout of ventilatiekanalen is het te adviseren om uw schoorsteen goed te beschermen dmv diverse schoorsteenkappen.

Voor het verwijderen van vogelnesten berekenen wij een tarief van € 100,00 p/uur/p/man incl. gebruik van speciaal gereedschap. (starttarief min. 1 uur).

U dient er rekening mee te houden dat er tijdens het verwijderen van vogelnesten schade kan ontstaan aan een rookkanaal,metselwerk,stucwerk of toestel.Ook dient u er rekening mee te houden dat er enige stofvorming kan optreden in de woning tijdens het verwijderen hiervan.Het is raadzaam de werkplek rondom, goed vtv zelf af te dekken of enige meubels of electronica te verplaatsen.Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schades die hieruit voortvloeien. In sommige gevallen is niet mogelijk het nest in zijn geheel te verwijderen of op een normale manier en adviseren wij voor het maken van een werkgat op de verdieping(en) aan het rookkanaal. Indien het vogelnest niet te verwijderen is dient u wel de gewerkte uren af te rekenen.

Schoorsteenveegbedrijf Het Ambacht Zuid reinigen goten,schoorsteenkappen,rookkanalen,kachelpijp,camera inspectie,