Voorwaarden

 

Het Ambacht zuid veegt vanaf het dak of van onderuit met een speciale veeghaspel of borstel. Na het eenmalig vegen ontvangt u een kwitantie die u goed dient te bewaren voor uw verzekering als bewijs van onderhoud aan uw schoorsteen. Indien wij bijzonderheden of gevaarlijke situaties waarnemen aan het dak of schoorsteen melden we dit altijd aan u of vermelden wij dit op de bon als een advies. Betalingen dient u a contant of per mobiele pinbetaling af te rekenen met de schoorsteenveger na uitvoering werkzaamheden , ook indien uw kanaal moeilijk of niet geveegd kan worden door bijv. een te grote versleping , vernauwing , 90 graden bocht of een verstopping door puin, vogelnest of anders dient u de gemaakte kosten eenmalig af te rekenen met de schoorsteenveger.     Wij sturen geen facturen toen indien door omstandigheden dit toch moet dient u rekening te houden met enige administrattie kosten van € 6,00.                                                                                                                                 Indien u een abonnement afsluit zetten wij met u de prijs                  (incl. € 7,00 korting op de eenmalige prijs ) vast voor een periode van 3 jaar. U dient dan wel jaarlijks de schoorsteen door ons te laten vegen en word u elk jaar door ons gebeld voor de herinnering en het maken van een afspraak. U mag indien u dit wenst een jaar overslaan de abn. prijs schuift niet een jaar op maar blijft geldig t/m het afgesproken jaartal. Indien uw abn. in dit jaar is verlopen wordt hij stilzwijgend verlengd voor de nieuwe gehanteerde veegprijs op dat moment. Opzeggingen uitsluitend telefonisch , schriftelijk of per E-mail.                                                                                                                                       Het Ambacht zuid is niet aansprakelijk voor roetschade door achterstallig onderhoud , hoog stookgedrag of verkeerde aansluitingen van rookkanaal , haard of toestel.                                               U dient er ook rekening mee te houden dat er tijdens het vegen schade kan ontstaan aan uw schoorsteen of rookkanaal. Bij oudere schoorstenen kunnen stenen of cement los komen of onjuist gemonteerde/bevestigde rvs rookkanalen of andere pijp. Het komt vaak voor dat flexibele voeringen of dubbelwandige kanalen niet voldoende of ondeskundig bevestigd zijn en niet bestand zijn tegen het normaal vegen van een rookkanaal. Wij zijn niet aansprakelijk voor schades aan uw rookkanaal en vegen met de juiste en hoogwaardige veeg materialen zoals ook in Duitsland gebruikt word. Tevens voeren wij ook onderzoek en expertises uit na schoorsteenbrand of andere schades.                                                                   Tijdens het beklimmen van een dak kan het voorkomen dat er dak pannen breken of los komen , leisteen of riet van een rieten dak , wij zijn niet aansprakelijk voor schades tijdens het beklimmen van een dak. Indien er dak pannen breken melden wij dit altijd aan u en is het raadzaam enige dakpannen als reserve te hebben zodat wij deze voor u ter plekke kunnen vervangen. Indien u geen reserve dak pannen heeft kunnen wij deze evt ook voor u regelen of leveren tegen een meerprijs.                                                                                                           Na het schoorsteenvegen of reinigen van daken, goten, dakkapel kan het voorkomen dat er lekkages optreden , in sommige gevallen moeten wij deze betreden om de schoorsteen te kunnen vegen of andere werkzaamheden uit te kunnen voeren. Het komt vaak voor dat vuil zicht ophoopt in een lekkage en pas zichtbaar word na het verwijderen van vuil uit bijv. een dakgoot of dakkapel. Ook zijn we niet aansprakelijk voor lekkages of schade aan dakleer of platte daken die we betreden hebben, indien zei van goede staat zijn moet en kan er normaal op gelopen worden.                                                                   Indien wij uw schoorsteen geveegd hebben kan het helaas toch voorkomen dat u daarna schoorsteenbrand kan krijgen ! Voornamelijk schoorstenen die Creosoot bevatten blijven brandgevoelig. Wij vegen maar een gedeelte van het Creosoot los en de natte verse laag blijft vaak achter wat dus nog steeds schoorsteenbrand kan veroorzaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schades door schoorsteenbrand na het vegen er word immers ook een kwitantie overgedragen na het vegen.                                               Indien wij moeilijk of geen afspraak kunnen maken met u dient u zelf zorg te dragen voor de tijdige jaarlijkse veegafspraak of door contact met ons op te nemen.   Geef tijdig uw nieuwe telefoon nummer of email door of adreswijzigingen. Het is mogelijk een abn. mee te nemen naar een ander adres tijdens verhuizing mits er geen extra of bijzondere werkzaamheden zijn.                                                                                 Bij het eenmalig vegen of eerste keer vegen kunnen wij geen garantie geven op enige roetschades aangezien wij niet kunnen bepalen hoe lang geleden uw schoorsteen is geveegd, wij doen natuurlijk wel ons uiterste best om dit te voorkomen.                                   Bij het los halen van schoorsteenkappen kan het voorkomen dat zei afbreken of kapot gaan of de montage daarvan bij het vegen van de schoorsteen wij zijn niet aansprakelijk voor schades aan schoorsteenkappen die van slechte kwaliteit zijn of versleten. Het gebruik van een verkeerde schoorsteenkap kan ook veel roet vorming of andere schades veroorzaken.                                                         Bij veel gebruik of extreme vervuiling van uw rookkanaal adviseren wij u om de schoorsteen 2x per jaar te laten vegen dit ook om enige stofvorming of roet lekkages te voorkomen.                                                       Ook is het soms noodzakelijk kachels , kachelpijp , open haarden en stucwerk af te plakken of af te dekken met doeken. De doeken of het plakband kunnen enige sporen van roet achterlaten op stucwerk open haarden en of op kachel, kachelpijp of glas. Ook kan het voorkomen dat lak van kachel of kachelpijp los kan komen na het vegen of afplakken. Wij gebruiken speciale dure tape die daar voor bestemd is en indien er enige lak of stucwerk los zal komen is dit vaak al los aan het komen van het materiaal waar het op zit.                     Wij nemen geen afval mee na het vegen , het roet of afval van bijv. dakgoten moeten we bij u kunnen afvoeren.                                                       In sommige gevallen moeten we de ladder in het gras of tussen planten en bomen plaatsen wij doen ons best uw natuur te beschermen maar het kan voorkomen dat er enige schade kan ontstaan aan beplanting of begroeingen.                                                               Met het reinigen van dakgoten kan het voorkomen dat er wat restafval op de grond kan vallen of water en modder spetters op evt dakgoot of ramen kunnen achterblijven.                                                                 Wij vragen u vriendelijk de ruimte rondom de haard vrij te maken van spullen tijdens het vegen van de schoorsteen. U dient er rekening mee te houden dat wij een afspraak af moeten zeggen of moeten verplaatsen door onvoorziene omstandigheden , verkeer , uitloop van werkzaamheden of door het weer. Indien u speciale veegtijden wenst geeft u dit dan aan bij het maken van een afspraak zodat wij hier rekening mee zullen houden. Hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot onze         leveringsvoorwaarden horen wij dat graag van u.  

Schoorsteenveegbedrijf Het Ambacht Zuid reinigen goten,schoorsteenkappen,rookkanalen,kachelpijp,camera inspectie,